IMSLogLevel Constants Reference

Declared in IMSLog.h

IMSLogLevel

Level,日志级别,和 flag 一起协同过滤要输出的日志。

Definition

typedef NS_ENUM(NSUInteger, IMSLogLevel ) {
   IMSLogLevelOff = 0,
   IMSLogLevelError = ( IMSLogFlagError ),
   IMSLogLevelWarning = ( IMSLogLevelError | IMSLogFlagWarning ),
   IMSLogLevelInfo = ( IMSLogLevelWarning | IMSLogFlagInfo ),
   IMSLogLevelDebug = ( IMSLogLevelInfo | IMSLogFlagDebug ),
   IMSLogLevelVerbose = ( IMSLogLevelDebug | IMSLogFlagVerbose ),
   IMSLogLevelAll = NSUIntegerMax,
};

Constants

IMSLogLevelOff

Level,日志级别,和 flag 一起协同过滤要输出的日志。

Declared In IMSLog.h.

IMSLogLevelError

Level,日志级别,和 flag 一起协同过滤要输出的日志。

Declared In IMSLog.h.

IMSLogLevelWarning

Level,日志级别,和 flag 一起协同过滤要输出的日志。

Declared In IMSLog.h.

IMSLogLevelInfo

Level,日志级别,和 flag 一起协同过滤要输出的日志。

Declared In IMSLog.h.

IMSLogLevelDebug

Level,日志级别,和 flag 一起协同过滤要输出的日志。

Declared In IMSLog.h.

IMSLogLevelVerbose

Level,日志级别,和 flag 一起协同过滤要输出的日志。

Declared In IMSLog.h.

IMSLogLevelAll

Level,日志级别,和 flag 一起协同过滤要输出的日志。

Declared In IMSLog.h.

Declared In

IMSLog.h